• +48 56 678 00 00
  • Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
  • energia PASją
  • Najwyższa jakość

    produktów
  • Najlepsze rozwiązania

    dla energetyki

Słupowe stacje transformatorowe

Słupowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, osiedlowych, wiejskich oraz drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia.

Dane techniczne i dobór podstawowych elementów stacji przedstawiony jest w naszym katalogu, natomiast w celu szczegółowego doboru wyposażenia stacji należy posłużyć się albumami zatwierdzonymi przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Konstrukcja wsporcza stacji przewidziana jest do pełnienia funkcji słupa krańcowego dla napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia, względnie słupa przelotowego, odporowego, odporowo-narożnego dla linii SN i krańcowego dla linii nn.

Na stacjach przewidziano możliwość instalowania odłącznika (rozłącznika) lub odłącznika (rozłącznika) z uziemnikiem względnie odłączniko-uziemika lub rozłączniko-uziemnika.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange