• +48 56 678 00 00
  • Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
  • energia PASją
  • Najwyższa jakość

    produktów
  • Najlepsze rozwiązania

    dla energetyki

Kontenerowe stacje transformatorowe i Kontenerowe stacje transformatorowe OZE

Stacje Transformatorowe SN/nn typu KST/PAS, dzięki zastosowaniu materiałów oraz podzespołów wysokiej jakości zapewniających trwałość i niezawodność, przeznaczone są do zasilania w energię elektryczną odbiorców komunalnych oraz przemysłowych.
Stacje wykonywane są z wewnętrznym korytarzem obsługi w monolitycznych obudowach betonowych z oddzielnym fundamentem typu „misa” lub z obsługą zewnętrzną w obudowach betonowych monolitycznych.
Dostęp do każdego przedziału umożliwiają odrębne drzwi stalowe z blachy cynkowanej, malowanej proszkowo według palety RAL. Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu (monolitycznego odlewu) na bazie prostopadłościanu o stopniowanej grubości ścianek bocznych i stałej grubości dna piwnicy równej 10 cm. Posiada też przegrodę o wysokości 25 cm celem wydzielenia części piwnicy na „wannę” olejową.
 
Komora została zaprojektowana w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku oleju z transformatora pomieścić całą jego zawartość. Dzięki takiemu rozwiązaniu stacja spełnia wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód gruntowych.
 
W drzwiach do przedziału transformatora znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami, umożliwiające wymianę powietrza podgrzewanego przez transformator.
Dzięki specjalnej konstrukcji otwory wentylacyjne nie przepuszczają śniegu, deszczu oraz insektów, nie pogarszając przy tym cyrkulacji powietrza.
 
W standardzie dach wykonany jest jako płaski, na życzenie może zostać wykonany jako dwuspadowy lub czterospadowy.
Obudowa wykończona jest zewnętrznie tynkiem a wewnątrz malowana białą farbą emulsyjną.
Elewacja zewnętrzna oraz drzwi mogą zostać wykonane według ustalonych kolorów z palety RAL.
 
Stacje KST/PAS występują w wariantach jedno-transformatorowych i dwu-transformatorowych z transformatorami olejowymi lub suchymi żywicznymi.
 
Produkujemy stacje kontenerowe w dowolnych konfiguracjach i wymiarach zgodnych z wymaganiami zamawiającego.
 

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange