• +48 56 678 00 00
  • Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
  • energia PASją
  • Najwyższa jakość

    produktów
  • Najlepsze rozwiązania

    dla energetyki

Rozdzielnice nn

Rozdzielnice niskiego napięcia typu RNN/PAS zapewniają zasilanie oraz zabezpieczają instalację oraz urządzenia elektryczne przed skutkami zwarć i przeciążeń. Przeznaczone są do stosowania głównie w stacjach transformatorowych i instalacjach przemysłowych. W celu zwiększenia odporności rozdzielnicy na korozję konstrukcja nośna wykonana jest z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Do konstrukcji nośnej przymocowany jest na izolatorach system szyn zbiorczych wykonany z miedzi elektrotechnicznej. Sposób wykonania konstrukcji umożliwia łatwy montaż rozdzielnicy na istniejący bądź projektowany kanał kablowy. Podłączenie zasilania możliwe jest od góry/od tyłu bądź od dołu rozdzielnicy.

Rozdzielnice mogą być wyposażone w rejestrator parametrów sieci umożliwiający pomiar: prądów, napięć fazowych, mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika cos φ, częstotliwości oraz podgląd wartości maksymalnych dla w/w parametrów.
Rozdzielnice RNN/PAS wykonywane są w konfiguracjach oraz różnych zakresach prądowych zgodnie z wymaganiami projektowymi klienta.

Rozdzielnice zostały przebadane zgodnie z normą PN-EN 61439-1 oraz PN-EN 61439-2 w Instytucie Energetyki.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange