Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

Wysięgniki słupów oświetleniowych

WYSIĘGNIKI DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

Firma PAS zajmuje się produkcją różnorodnych, stalowych wysięgników do montażu na słupach oświetleniowych stalowych, wirowanych, WZ, OŻ, ŻN i innych. Wysięgniki są zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe, co zapewnia grubość pokrycia cynkiem od 90 – 100 mikrometrów. Trwałość takiej powłoki w przeciętnych warunkach środowiska w Polsce waha się w granicach 30 do 50 lat. Naturalne ubytki spowodowane działaniem czynników atmosferycznych wahają się w granicach od 2um/1rok w atmosferze wiejskiej do 10 um/1rok w atmosferze regionów przemysłowych. Na życzenie klienta wykonywane jest również malowanie proszkowe dowolnym kolorem RAL, na odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową wysięgników. 

Ochrona przed korozją

Zjawisko korozji, lub ładniej utleniania żelaza w stali, jest zjawiskiem znanym i uciążliwym jak długo stosowane są wyroby ze stali. Wyroby stalowe niewłaściwie zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych charakteryzują się obniżonym okresem użytkowania spowodowanym względami bezpieczeństwa lub estetycznymi. W praktyce stosowane są różne metody zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom. Wszystkie one jednak mają stosunkowo krótkotrwałą skuteczność jak również w określonych warunkach nie spełniają wszystkich oczekiwań. Trudno jest bowiem dobrać środek antykorozyjny tak aby był odporny na większość czynników środowiska zewnętrznego, miał określoną wytrzymałość na działanie czynników fizycznych takich jak: ścieranie, różnice temperatur i szereg innych oraz czynił wyrób estetycznym pod względem wyglądu zewnętrznego. Ze wszystkich znanych obecnie metod antykorozyjnego zabezpieczenia wyrobów stalowych najlepszym okazuje się ocynkowanie ogniowe (tzw. zanurzeniowe).W zestawieniu kosztów związanych z ogniowym cynkowaniem wyrobu jest to obecnie najtańszy i najskuteczniejszy sposób w zapobieganiu korozji. Powłoki malarskie - często bardzo estetyczne, okazują się w praktyce bardzo kosztowne, nadto nie posiadają odpowiednio wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, w przypadku niedokładnego przygotowania podłoża pojawiają się ogniska rdzy, a powłoka zaczyna się łuszczyć i odpadać. Natłuszczanie powierzchni olejami lub smarami ze względów praktycznych i krótkiego czasu trwałości ma ograniczoną możliwość zastosowania.

Kilka podstawowych informacji o ochronnej powłoce cynkowej:

• jej trwałość w przeciętnych warunkach środowiska w Polsce waha się w granicach 30 do 50 lat, a naturalne ubytki spowodowane działaniem czynników atmosferycznych wahają się w granicach około 2um/rok w atmosferze wiejskiej; do ponad 10 um/rok w atmosferze regionów przemysłowych, 

• ocynkowanie powierzchni wyrobu to efekt wielu czynników chemicznych i fizycznych występujących w technologii ocynkowania, a efektem jest dyfuzja cząstek cynku w zewnętrzną warstwę stali tworząc silne wiązanie międzycząsteczkowe FeZn. Po cynkowaniu na wierzchniej warstwie wyrobu pozostaje warstwa czystego cynku, która po pewnym okresie ulega naturalnemu utwardzeniu czyniąc ją bardzo odporną na uszkodzenia mechaniczne, jest ona również względnie odporna na działanie szeregu czynników chemicznych,

• dokładność przygotowania powierzchni do procesu cynkowania ogniowego jest uzyskana dzięki złożonym procesom głównie chemicznym, fakt ocynkowania wyrobu jest najlepszym dowodem na jej wysoką jakość, gdyż w przypadku niedostatecznego oczyszczenia powierzchni wyrobu z zanieczyszczeń jakiegokolwiek pochodzenia, powoduje występowanie miejsc nie pokrytych cynkiem,

• estetyka wyrobu ocynkowanego ogniowo jest bardzo wysoka, chociaż w ocynkowaniu ogniowym chodzi przede wszystkim o skuteczność antykorozyjnego zabezpieczenia wyrobu to składniki kąpieli cynkowej oraz zastosowana technologia i urządzenia techniczne w ocynkowni PAS w połączeniu z doświadczeniem załogi sprawiają, że wyroby są bardzo estetyczne,

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych