Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

Konstrukcje metalowe - produkcja

Ochrona przed korozją

Zjawisko korozji, lub ładniej utleniania żelaza w stali, jest zjawiskiem znanym i uciążliwym jak długo stosowane są wyroby ze stali. Wyroby stalowe niewłaściwie zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych charakteryzują się obniżonym okresem użytkowania spowodowanym względami bezpieczeństwa lub estetycznymi. W praktyce stosowane są różne metody zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom. Wszystkie one jednak mają stosunkowo krótkotrwałą skuteczność jak również w określonych warunkach nie spełniają wszystkich oczekiwań. Trudno jest bowiem dobrać środek antykorozyjny tak aby był odporny na większość czynników środowiska zewnętrznego, miał określoną wytrzymałość na działanie czynników fizycznych takich jak: ścieranie, różnice temperatur i szereg innych oraz czynił wyrób estetycznym pod względem wyglądu zewnętrznego. Ze wszystkich znanych obecnie metod antykorozyjnego zabezpieczenia wyrobów stalowych najlepszym okazuje się ocynkowanie ogniowe (tzw. zanurzeniowe).W zestawieniu kosztów związanych z ogniowym cynkowaniem wyrobu jest to obecnie najtańszy i najskuteczniejszy sposób w zapobieganiu korozji. Powłoki malarskie - często bardzo estetyczne, okazują się w praktyce bardzo kosztowne, nadto nie posiadają odpowiednio wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, w przypadku niedokładnego przygotowania podłoża poj awiaj ą się ogniska rdzy, a powłoka zaczyna się łuszczyć i odpadać. Natłuszczanie powierzchni olejami lub smarami ze względów praktycznych i krótkiego czasu trwałości ma ograniczoną możliwość zastosowania.

Oto kilka podstawowych informacji o ochronnej powłoce cynkowej:

• jej trwałość w przeciętnych warunkach środowiska w Polsce waha się w granicach 30 do 50 lat, a naturalne ubytki spowodowane działaniem czynników atmosferycznych wahają się w granicach około 2um/rok w atmosferze wiejskiej; do ponad 10 um/rok w atmosferze regionów przemysłowych, 

• ocynkowanie powierzchni wyrobu to efekt wielu czynników chemicznych i fizycznych występujących w technologii ocynkowania, a efektem jest dyfuzja cząstek cynku w zewnętrzną warstwę stali tworząc silne wiązanie międzycząsteczkowe FeZn. Po cynkowaniu na wierzchniej warstwie wyrobu pozostaje warstwa czystego cynku, która po pewnym okresie ulega naturalnemu utwardzeniu czyniąc ją bardzo odporną na uszkodzenia mechaniczne, jest ona również względnie odporna na działanie szeregu czynników chemicznych,

• dokładność przygotowania powierzchni do procesu cynkowania ogniowego jest uzyskana dzięki złożonym procesom głównie chemicznym, fakt ocynkowania wyrobu jest najlepszym dowodem na jej wysoką jakość, gdyż w przypadku niedostatecznego oczyszczenia powierzchni wyrobu z zanieczyszczeń jakiegokolwiek pochodzenia, powoduje występowanie miejsc nie pokrytych cynkiem,

• estetyka wyrobu ocynkowanego ogniowo jest bardzo wysoka, chociaż w ocynkowaniu ogniowym chodzi przede wszystkim o skuteczność antykorozyjnego zabezpieczenia wyrobu to składniki kąpieli cynkowej oraz zastosowana technologia i urządzenia techniczne w ocynkowni PAS w połączeniu z doświadczeniem załogi sprawiają, że wyroby są bardzo estetyczne,

• obecnie znane są już metody dostosowania estetyki ocynkowanego wyrobu poprzez nanoszenie powłok malarskich, ocynkownia PAS jest przygotowana do cynkowania wyrobów przeznaczonych do dalszego uszlachetniania przez nanoszenie powłok malarskich.

 

Cynkownia PAS Szamocin wyposażona jest w piec cynkowniczy o następujących parametrach

(długość x szerokość x głębokość):
1600mm X 750mm X 1100mm

Lakiernictwo proszkowe jest technologią polegającą na nanoszeniu farby w postaci proszku na elementy metalowe, a następnie utwardzaniu powierzchni. Elementy tak wymalowane cechują się wysoką odpornością na korozję oraz efektownym wyglądem przez bardzo długi czas.

Technologia

Malowanie farbami proszkowymi, jak już wspomniano polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalową techniką natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Farba proszkowa ma granulację w granicach od ok. 10 µm do ok. 100 µm. Podawanie farby jest wspomagane sprężonym powietrzem, które dodatkowo wykorzystuje się do fluidyzacji proszku. Fluidyzacja proszku to proces, w którym materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych, gdzie zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. Proszek stosowany do napylania posiada własności dielektryczne. Oznacza to, że cząstki farby chętnie magazynują ładunki elektryczne i mogą być ich nośnikami. Dlatego elementy malowane muszą przewodzić ładunki elektryczne (wystarczy powierzchniowo). Dlatego naładowane cząstki farby przywierają równomiernie do powierzchni pokrywanego przedmiotu. Następnie farba jest utwardzana w wysokiej temperaturze (około 200 °C) lub inną techniką np. promieniowania UV. Farbę nanosi się bezpośrednio na powierzchnię bez stosowania farb podkładowych. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń.

Ekologia

Farby proszkowe są w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, posiadają atesty pozwalające na kontakt z żywnością i wodą pitną. W procesie malowania nie wykorzystuje się szkodliwych rozpuszczalników. Farbę nanosi się jednokrotnie, a grubość uzyskanej warstwy jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej. Natomiast w procesie utwardzania powłoki nie występuje emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Rodzaje farb

Na rynku dostępna jest szeroka gama różnego rodzaju farb do malowania proszkowego. Są to farby epoksydowe, poliestrowe, epoksydowo - poliestrowe, poliuretanowe oraz silikonowe o szerokiej gamie kolorów i różnorodnej strukturze powierzchni w zależności od wymagań klienta. Przykładowo farby antyczne nadają malowany elementom antycznego wyglądu, a tak zwane "Cameleony" to farby zmieniające odcień w zależności od kąta padania światła - znalazły zastosowanie przy malowaniu ram rowerów. Specjalne farby "antygraffiti" pozwalają czyścić powierzchnię bardzo agresywnymi środkami bez uszkodzenia powłoki. Oprócz koloru farby tworzą różne rodzaje powierzchni od gładkiej, cienkiej (kilkanaście mikronów) do różnego rodzaju struktur pęcherzykowatych.

Przykłady zastosowań

Malowanie proszkowe bardzo skutecznie wypiera malowanie na mokro wszędzie tam gdzie ważna jest jakość, trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne uzyskiwanych powierzchni. Przykładowo stosuje się do malowania:

  • karoserii samochodów, ram rowerów,
  • regałów sklepowych, magazynowych, warsztatowych i laboratoryjnych,
  • profili, blach, grzejników, rynien,
  • mebli ogrodowych, elementów mebli domowych,
  • artykułów sportowych, rehabilitacyjnych,
  • obudowy sprzętu elektromechanicznego, elektronicznego.

Maksymalne wymiary konstrukcji przeznaczonych do malowania proszkowego 

Długość x Szerokość x Wysokość

2400mm x 1560mm x 2500mm

 

KONSTRUKCJE ENERGETYCZNE 

Zapewniamy wszystkie konstrukcje stalowe do budowy sieci elektroenergetycznych. Nasze produkty spełniają obowiązujące normy oraz są wykonywane na podstawie oficjalnych albumów projektowych. 

 

 

 

 

 

 

OBUDOWY  METALOWE 

Obudowy wykonywane są z blachy stalowej lub aluminiowej. Elementy stalowe są cynkowane ogniowo a następnie malowane proszkowo. 

 

 

 

 

 

konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
konstrukcje
obudowy metalowe
obudowy metalowe
obudowy metalowe
obudowy metalowe
obudowy metalowe
obudowy metalowe
Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych