Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

Złącza, Szafy kablowe, Złącza pomiarowe i kablowo-pomiarowe, Rozdzielnice słupowe

Rozdzielnice słupowe typu RS-PAS jest elementem składowym słupowej stacji transformatorowej STS, przeznaczonym do rozdziału energii po stronie niskiego napięcia. Urządzenie to służy zasilaniu odbiorców o charakterze bytowo komunalnym i drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych. Rozdzielnica umożliwia połączenie z siecią niskiego napięcia napowietrzną i kablową.Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy aluminiowej malowanej proszkowo lub z tworzywa sztucznego.
 
Szafki kablowe SKV przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej i przemyśle. Szafki kablowe mogą być stosowane również jako wolnostojące rozdzielnice do słupowych stacji transformatorowych. 
 
Złącza kablowe są elementami kablowej sieci elektroenergetycznej umożliwiające wykonanie odejścia od trasy kablowej niskiego napięcia i zasilenie odbiorcy przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej (WLZ). W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie złącz końcowych, przelotowych lub rozgałęźnych (w tym również z podziałem sieci). Złącza kablowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń w  sieciach kablowych nn  jako punkty końcowe sieci lub rozgałęźne sieci w tym również z podziałem sieci.
 
Złącza kablowo – pomiarowe pełnią równocześnie funkcję: złącza kablowego (ZK-1, ZK-2,ZK-3) i pomiaru energii dla jednego lub kilku odbiorców. Realizowane są w obudowach zintegrowanych gdzie część złączowa i pomiarowa znajdują się w osobnych komorach. Złącza kablowo – pomiarowe umożliwiają wykonanie odejścia od trasy kablowej niskiego napięcia, pomiar energii elektrycznej oraz zasilenie odbiorcy lub odbiorców przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej.
 
Obudowy wykonane są z tłoczywa poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego w skład którego wchodzi: żywica poliestrowa, wypełniacze proszkowe, włókno szklane i inne domieszki. Tworzywo przeznaczone jest do przetwarzania metodą prasowania w ogrzewanych formach. Obudowy wykonywane są z niebarwionego tworzywa, o kolorze naturalnym szarym – RAL 7035
 
Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych