Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

STACJE UPROSZCZONE

 

Stacja stanowi alternatywę dla słupowych stacji transformatorowych o mocy transformatora do 630kVA. Przystosowana jest do współpracy z siecią kablową średniego i niskiego napięcia. Stacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi oraz utrudniony dostęp dla osób postronnych. Obudowa wraz z misą olejową zapewnia pełną ochronę środowiska w przypadku nieszczelności transformatora.

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych