Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

STACJE DWUTRANSFORMATOROWE z dwoma transformatorami o mocy do 1000 kVA

Wolnostojąca stacja dwutransformatorowa z dwoma transformatorami o mocy do 1000 kVA. Stacja przystosowana jest do obsługi wewnętrznej i posiada drzwi do części z rozdzielnicami SN i nn oraz podwójne drzwi do części z transformatorami. Wejście do piwnicy kablowej odbywa się przez właz umieszczony w części z rozdzielnicami SN i nn.

 

 

 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych