Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

Rozdzielnice nn typu 1250LTS

Rozdzielnice wnętrzowe typu 1250LTS
zapewniają zasilanie oraz zabezpieczają urządzenia elektryczne niskiego napięcia przed skutkami zwarć i przeciążeń.   Przeznaczone są do stosowania głównie w stacjach transformatorowych. W celu zwiększenia odporności rozdzielnicy na korozję konstrukcja nośna wykonana jest z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Do konstrukcji nośnej przymocowany jest na izolatorach system szyn zbiorczych wykonany z miedzi. Sposób wykonania konstrukcji umożliwia łatwy montaż rozdzielnicy na istniejący bądź projektowany kanał kablowy. Podłączenie zasilania możliwe jest od góry bądź od tyłu rozdzielnicy do odpowiednio przygotowanych szyn.
 

Rozdzielnice do montażu na ścianie są przeznaczone do stosowania w stacjach transformatorowych z obsługą wewnętrzną jak i zewnętrzną. Konstrukcja nośna: szkielet z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (podwójne zabezpieczenie przed korozją). System szyn zbiorczych jest przymocowany do konstrukcji na izolatorach.Sposób wykonania konstrukcji umożliwia łatwy montaż rozdzielnicy na ścianie lub na kanale kablowym w stacji transformatorowej (po zastosowaniu odpowiednich kątowników wsporczych). Zasilanie (kabel lub szyny) podłącza się od góry lub od tyłu rozdzielnicy do odpowiednio przygotowanych zacisków.

Rozdzielnice mogą być wyposażone w Rejestrator Parametrów Sieci umożliwiający pomiar : prądów, napięć fazowych, mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika cos φ , częstotliwości oraz podgląd wartości maksymalnych dla w/w parametrów. 

 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych