Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

SŁUPY Z GŁOWICAMI KABLOWYMI I ŁĄCZNIKAMI ON III; RN III; OUN III; RUN III

Słupy z głowicami kablowymi przewidziane są do wykonywania odgałęzień linią kablową od linii napowietrznej lub wyprowadzeń z GPZ-tów linią kablową na linię napowietrzną. Dodatkowo mogą być stosowane do wykonywania wstawek linii kablowej w linii napowietrznej ze względu na przeszkody terenowe lub wykonanie skrzyżowań.

Słupy z odłącznikami lub rozłącznikami przewidziane są do sekcjonowania linii oraz mogą być stosowane przed stacjami transformatorowymi lub promieniowymi odgałęzieniami linii napowietrznej albo kablowej.

 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych