Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

SŁUPY O NOŚNOŚCI 50 kN

             W załączonym katalogu przedstawiono konstrukcje słupów mocnych o nośności 50 kN dla linii 15 i 20 kV z przewodami gołymi w układzie płaskim i trójkątnym, na żerdziach wirowanych typu E i EM. Katalog zawiera również słupy funkcyjne z głowicami kablowymi i łącznikami. Słupy objęte niniejszym katalogiem przewidziane są do stosowania w napowietrznych liniach średniego napięcia 15 i 20 kV na terenie całego kraju we wszystkich strefach klimatycznych, tj. W I i W II obciążenia wiatrem; S I, S II, S Ia i S IIa obciążenia sadzią oraz w I, II i III strefie zabrudzeniowej.  Na słupach tych przewiduje się możliwość podwieszenia przewodów stalowo-aluminiowych, typu: AFL-6 120 mm2 i AFL-6 240 mm2. Na kartach katalogowych przedstawiono sylwetki słupów z uwzględnieniem doboru fundamentów dla gruntu dobrego i słabego, a także określono parametry zawieszenia przewodów, uzbrojenia słupów oraz ujęto zestawienia materiałów i wskazówki montażowe.  Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na dużą trwałość strunobetonowych żerdzi wirowanych oraz dla zmniejszenia kosztów eksploatacji, są zabezpieczane przed korozją przez cynkowanie na gorąco.  Dodatkowo, na życzenie odbiorców, mogą być malowane. Stosowanie osprzętu innego niż przewidziano w katalogu, wymaga odpowiedniej adaptacji.  Katalog przewidziany jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów napowietrznych linii średniego napięcia 15 i 20 kV. Rozwiązania zawarte w opracowaniu zaprojektowano zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”

 

Katalog
   
   

 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych