Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

SŁUPY Z ROZŁĄCZNIKIEM SECTOS NXB, NXBD I GŁOWICAMI KABLOWYMI - możliwość sterowania radiowego

Słupy z głowicami kablowymi przewidziane są do wykonywania odgałęzień linią kablową od linii napowietrznej lub wyprowadzeń z GPZ-tów linią kablową na linię napowietrzną.

Dodatkowo mogą być stosowane do wykonywania wstawek linii kablowej w linii napowietrznej, ze względu na przeszkody terenowe lub wykonanie skrzyżowań. Słupy z rozłącznikiem przewidziane sa do sekcjonowania linii, mogą być stosowane przed stacjami transformatorowymi lub promieniowymi odgałęzieniami linii napowietrznej albo kablowej. 
 
Rozłącznik z biegunami w izolacji gazowej SF6 typu SECTOS NXB, NXBD w wykonaniu bez uziemnika lub z uziemnikiem. Oba typy rozłączników mogą być dostarczone z napędami ręcznymi lub silnikowymi. Możliwe jest sterowanie drogą radiową. Pozycja uziemnika, bez względu na rodzaj napędu, jest zawsze wybierana ręcznie. Rozłącznik NXBD (dwutorowy) umożliwia niezależne rozłączanie dwóch odgałęzień.
Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych