Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

ŁĄCZNIKI NAPOWIETRZNE SN typu: ON III - 24/4; RN III - 24/4; OUN III - 24/4; RUN III - 24/4

Aparaty te są stosowane w napowietrznych sieciach rozdzielczych średnich napięć 15kV i 20kV. Przeznaczo­ne są do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, a w przypadku aparatów z uziemnikiem do uziemia­nia odłączonych części obwodu. Odłączniki mogą być stosowane jako aparaty izolacyjne, gdyż w stanie otwarcia stanowią bezpieczną przerwę izolacyjną, natomiast w połączeniu zamkniętym umożliwiają przewodzenie prądu zna­mionowego. Z racji swojej niezawodności i bardzo dobrych parametrów elektrycznych zaleca się je stosować w miejsce dotych­czas produkowanych odłączników ON III S i OUN III S. Są kompatybilne z wymienionymi wyżej starymi kon­strukcjami i można je stosować zamiennie bez koniecznych przeróbek konstrukcji wsporczych

 

 

Katalog
   
   

 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych