Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

NAPOWIETRZNE STACJE SŁUPOWE

Słupowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, osiedlowych, wiejskich oraz drobnych odbiorców przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia.
 
Dane techniczne i dobór podstawowych elementów stacji przedstawiony jest w naszym katalogu, natomiast w celu szczegółowego doboru wyposażenia stacji należy posłużyć się albumami zatwierdzonymi przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Konstrukcja wsporcza stacji przewidziana jest do pełnienia funkcji słupa krańcowego dla napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia, względnie słupa przelotowego, odporowego, odporowo-narożnego dla linii SN i krańcowego dla linii nn.
 
Na stacjach przewidziano możliwość instalowania odłącznika (rozłącznika) lub odłącznika (rozłącznika) z uziemnikiem względnie odłączniko-uziemika lub rozłączniko-uziemnika.

 

Stacja słupowa z pomostem
Stacja słupowa z pomostem
Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych