Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice wnętrzowe SN typu TPM oraz AIR w izolacji gazowej (SF6) lub powietrznej,  przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej przy znamionowym napięciu do 24 kV we wnętrzowych oraz kontenerowych stacjach transformatorowych. Uniwersalna konstrukcja  umożliwia konfigurowanie rozdzielnicy o dowolnej ilości pól liniowych, transformatorowych jak i pomiarowych.    Mogą być zabudowane wewnątrz budynku jako urządzenia przyścienne lub wolnostojące. Uzgodnienie oferty odbywa się na podstawie dostarczonego schematu ideowego oraz założeń technicznych. Kompaktowe gabaryty rozdzielnic zapewniają możliwość instalacji w małych pomieszczeniach oraz w betonowych budynkach złącz kablowych SN , zabudowywanych w wąskich pasach drogowych. O atrakcyjności rozdzielnic świadczy ich wysoka jakość  techniczna, prosty, intuicyjny sposób obsługi oraz konkurencyjna cena. 

 

 

Rozdzielnica AIR24 łączy zalety rozdzielnic w izolacji powietrznej oraz rozdzielnic  w izolacji SF6.  Rozwiązanie to umożliwia łatwą rozbudowę rozdzielnicy o dodatkowe pola dzięki torom prądowym w izolacji powietrznej. Rozdzielnica wyposażona jest w obrotowe łączniki typu TGA.  Rozłączenie styków odbywa się w zbiorniku łącznika TGA, wypełnionego niewielką ilością (około 100g) gazu SF6, jednocześnie następuje odłączenie w powietrzu i w związku z tym jest widoczna przerwa izolacyjna. Oznacza to, że operator może osobiście sprawdzić widoczną przerwę obserwując pozycję łącznika przez okienka inspekcyjne a nie tylko polegać na w  rozwiązaniach systemowych lub wskaźnikach napięcia. to Blokada drzwi  umożliwia ich otwarcie jedynie gdy rozłącznik TGA jest pozycji otwartej (OFF) a uziemnik jest uziemiony. Rozłącznik TGA pozwala na wykonanie rozdzielnicy o bardzo małych rozmiarach, podobnych do rozdzielnic z izolacją SF6, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo na tak wysokim poziomie, tak jak to się ma w przypadku rozdzielnic z izolacją powietrzną.

 

 

Rozdzielnice stosowane są w dystrybucji energii w sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 12kV (AIR12) oraz do 17kV (AIR17). Są one konfigurowane z pojedynczych pól - modułów w obudowach metalowych, wyposażonych w rozłączniki typu TH. Zakres dostępnych standardowo modułów umożliwia realizację dowolnych układów dla dystrybucji energii w sieciach średniego napięcia do 12 kV i oraz do 17kV.Pryzstosowane do zabudowy wewnętrzowej. Łatwy montaż - każde pole wyposażone jest w uchwyty transportowe, które pozwalają na łatwy montaż zarówno całej rozdzielnicy, jak i pojedynczych modułów(pól) nawet na małej przestrzeni (wszystko, co potrzebne jest do montażu, dostarczane jest w komplecie), niewielkie gabaryty. Możliwe jest umieszczenie rozdzielnicy przy ścianie lub na środku pomieszczenia.

 

 

TPM 6L
TPM 6L
TPM I 2T 3L
TPM I 2T 3L
TPM-C
TPM-C
TPM-C
TPM-C
TPM-C
TPM-C
TPM-C
TPM-C
Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych