Linie napowietrzne SNLinie napowietrzne nnKontenerowe stacje transformatoroweZłącza kablowe SNRozdzielnice SNRozdzielnice nnPrzekładniki SN i WNKonstrukcje metalowe - produkcja

Kontenerowe stacje transformatorowe

Stacje Transformatorowe SN/nn typu KST/PAS, dzięki zastosowaniu materiałów oraz podzespołów wysokiej jakości zapewniających trwałość i niezawodność, przeznaczone są do zasilania w energię elektryczną odbiorców komunalnych oraz przemysłowych.

Dostęp do każdego przedziału umożliwiają odrębne drzwi wykonane ze stopu aluminium utwardzonego termicznie 6063 T6, malowanego proszkowo według palety RAL. Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu (monolitycznego odlewu) na bazie prostopadłościanu o stopniowanej grubości ścianek bocznych i stałej grubości dna piwnicy równej 10 cm. Posiada też przegrodę o wysokości 25 cm celem wydzielenia części piwnicy na „wannę” olejową.

Komora została zaprojektowana w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku oleju z transformatora pomieścić całą jego zawartość. Dzięki takiemu rozwiązaniu stacja spełnia wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód gruntowych. W ściankach bocznych wbetonowane na stałe przepusty kablowe, uziemiające i uchwyty transportowe do przenoszenia całej stacji. W drzwiach do przedziału transformatora znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami, umożliwiającymi wymianę powietrza podgrzewanego przez transformator.

Dzięki specjalnej konstrukcji otwory wentylacyjne nie przepuszczają śniegu, deszczu oraz insektów, nie pogarszając przy tym cyrkulacji powietrza. W standardzie dach wykonany jest jako płaski, na życzenie może zostać wykonany jako dwuspadowy lub czterospadowy. Obudowa wykończona jest zewnętrznie tynkiem a wewnątrz malowana białą farbą emulsyjną. Elewacja zewnętrzna oraz drzwi mogą zostać wykonane według ustalonych kolorów z palety RAL.

Centrum Zaopatrzenia Energetyki „PAS” Sp. z o.o. Sp. k.
Czarnowo 31, 87-134 Zławieś Wielka
tel: 56 678-00-00, fax: 56 678-01-65, e-mail: pas@cze-pas.com.pl
REGON: 340927883, NIP: 879-26-55-501, KRS: 0000389988

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych